Home

Nieuw IKM-lastenboek vanaf 1/01/2020

Nieuw IKM-lastenboek vanaf 1/01/2020

Vanaf 1 januari 2020 zal er een nieuwe versie van het IKM-lastenboek in voege treden. Na exact 20 jaar “IKM- certificatie” wordt reeds de 10e heruitgave van het lastenboek gelanceerd wat bewijst dat de zuivelsector proactief inspeelt op hedendaagse tendensen en evoluties. Met het vernieuwde IKM-lastenboek wil de sector het positief imago versterken door verder in te zetten op de uitstraling en hygiëne van de melkveebedrijven.  Daarom werd in de werkgroep IKM/QFL/QMK van MilkBE vzw beslist, dat het IKM lastenboek uitgebreid wordt met een gemiddelde hygiënescore van het melkveebedrijf.
Lees hier de belangrijkste wijzigingen van het IKM-lastenboek.

Raadpleeg hier het volledige IKM-lastenboek en bijhorende werkinstructies.


1