Home

MCC start met zwerfstroom-metingen

De hedendaagse veestallen zijn uitgerust met diverse elektrische apparaten die de veehouder ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden in de stal. Denk aan melkrobots, voerrobots, mestrobots, koeborstels, krachtvoerboxen, klimaatbeheersing enz. Deze elektrische hulpmiddelen kunnen echter ook een bron van problemen zijn, wanneer er door zo’n apparaat zwerfstroom ontstaat. Maar wat is dat precies: zwerfstroom? En hoe kan MCC jou daarbij helpen?

Zwerfstroom is elektrische stroom die buiten de bedoelde kringloop gaat en die kan ontstaan door verschillende oorzaken. Wanneer een mens of dier in aanraking komt met deze zwerfstroom, fungeert het lichaam als aarding en zoekt de stroom de kortste weg naar de grond. Dieren ondervinden zwerfstromen veel sneller als hinderlijk dan mensen, waardoor wij er als mens niet direct aan denken als mogelijke oorzaak van problemen bij de dieren. De symptomen bij koeien  variëren van nerveus gedrag en overdadig mestgedrag tijdens het melken tot weigering om te drinken of in bepaalde gebieden van de stal te gaan liggen.
 
Zwerfstromen kun je vermijden door alle stroomgeleidende componenten in de stal te verbinden met de centrale aarding van het bedrijf. Bij nieuwbouw wordt hier meer en meer aandacht aan geschonken. Maar bij oudere constructies werd daar veel minder rekening mee gehouden. Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat zwerfstromen kunnen ontstaan door meer en meer te investeren in elektrische hulpmiddelen, zeker in oudere stallen.

Het meten van zwerfstroom

Het constateren van zwerfstroom is geen makkelijke klus. Een standaard meetprotocol bestond er tot vandaag niet. In Vlaanderen heeft daarom een samenwerking tussen tussen Fedagrim, ILVO en MCC-Vlaanderen geleid tot meer aandacht voor zwerfstroom en een standaard meetprotocol.
    

We hebben een checklist (klik voor online invulbare/downloadbare pdfopgesteld waarmee je kunt nagaan of er indicatie is van mogelijke aanwezigheid van zwerfstroom in je melkveestal. Als dat zo is, kan MCC je helpen om de oorzaken bloot te leggen aan de hand van een zwerfstroommeting.

   

Meting aarding  
Het meetprotocol baseert zich op enkele onderdelen: de algemene controle van de installatie, het meten van de aardingsweerstand, spanningsverschillen ten opzichte van de aarding, een meting in de secundaire kring en een eventuele stroommeting door aardingsgeleider. Een volledige doorlichting van het bedrijf neemt al vlug enkele uren in beslag. Maar het loont als je daardoor alle probleemzones op je bedrijf in kaart kunt brengen en problemen bij je dieren kunt voorkomen.

MCC heeft gespecialiseerde meetapparatuur ter beschikking waarmee onze buitendienstmedewerkers op pad kunnen om zwerfstromen in de stal bloot te leggen. Op de foto's zie je een van onze medewerkers die zo'n meting uitgevoert.

    
    
    
    
    
    
Wil je graag een zwerfstroommeting laten uitvoeren door een van onze medewerkers?
Neem dan contact met de helpdesk van MCC: mail naar info@mcc-vlaanderen.be of bel 078 15 47 10.

Op de website van ILVO vind je meer info over zwerfstromen en het EIP-project zwerfstromen.