Home

MCC presenteert jaarverslag 2019

MCC presenteert jaarverslag 2019

Ter gelegenheid van haar algemene vergadering op 1 juli 2020 publiceert Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) haar jaarverslag 2019. Voorzitter François Achten blikt terug op het voorbije jaar. In 2019 is de samenwerking tussen MCC en DGZ operationeel verder ingevuld. Na de inbreng van de logistiek in de cvba Vivee, werd en wordt verder bekeken welke activiteiten van beide organisaties synergie kunnen opleveren ten voordele van onze klanten, en onder welke structuur ze best worden ingevuld.

De gewijzigde melkkwaliteitsreglementering biedt kopers van melk steeds meer mogelijkheden om de aanlevering van melk zelf op te volgen. Voor MCC betekent dit de vereiste van een grotere flexibiliteit om de gevraagde analyses snel en accuraat uit te voeren en te rapporteren. Bij de opvolging van kwaliteitsproblemen krijgt MCC een steeds belangrijkere rol toebedeeld. Het is een uitdaging om onze organisatie voldoende wendbaar te maken, zodat ze snel kan reageren en inspelen op de toenemende behoeften van de veehouder om hem te blijven ondersteunen. De analyses op melk creëren een grote en belangrijke flow van data die, voor menige partner van de melkveehouder, nuttige informatie oplevert. Via DjustConnect, het deelplatform waarop data geavanceerd zullen kunnen worden gedeeld in de Vlaamse agrovoedingsketen, ontstaan er mogelijkheden om deze data te ontsluiten met respect voor de boer, die als eigenaar van de data centraal staat.
Rond het uitvoeren van audits op weidegang ontwikkelt zich momenteel een hele markt. MCC, die deze audits uitvoert, bekijkt welke rol ze hierin kan spelen, en met welke partners ze deze eventueel kan uitvoeren. Het blijft een uitdaging om in een snel innoverende omgeving kennis te verwerven van de nieuwe technieken die de sector ondersteunen om melk van een uiterst hoogstaande kwaliteit aan te voeren als grondstof voor een waaier aan zuivelproducten. Samen met een equipe van gemotiveerde medewerkers gaat onze organisatie deze uitdaging aan en maakt zij zich klaar voor de toekomst.

Klik hier voor het MCC jaarverslag 2019

 


1