Home

IKM-Vlaanderen vzw heeft een nieuwe voorzitter

IKM-Vlaanderen vzw heeft een nieuwe voorzitter

Vrijdag 18 maart 2016 was een belangrijke  dag voor vzw IKM-Vlaanderen. Na  een periode van 13 jaar voorzitterschap was Katrien Van der Meulen statutair ontslagnemend en werd door de Raad van Bestuur een nieuwe voorzitter in de persoon van Rianne Van Tilburg aangeduid. Sinds de start in 2000 van de vzw IKM-Vlaanderen was Katrien Van der Meulen nauw betrokken bij de uitbouw en ontwikkelingen die IKM-Vlaanderen heeft doorgemaakt. In 2003 nam ze het voorzitterschap over van Michel Halewyck. Met haar onverdroten inzet heeft zij er toe bijgedragen dat IKM een onbetwistbaar sterke positie heeft verworven binnen de melkveesector. Daarmee kan de zuivelindustrie over een melkbevoorrading beschikken die een hoog kwaliteitsniveau haalt , zowel op het vlak van het product “rauwe melk” als op het vlak van de melkproductie-omstandigheden. De nieuwe voorzitter,  Rianne Van Tilburg,  baat samen met haar man en zoon een gespecialiseerd melkveebedrijf uit in de gemeente Brecht ( provincie Antwerpen ) . Vanuit die praktijk en vanuit haar ervaringen zal zij de werking van IKM-Vlaanderen behartigen.   De ondervoorzitters, Hendrik Van den Haute en Eddy Leloup werden opnieuw verkozen in hun functie. Eveneens te vermelden is dat IKM-Vlaanderen sinds aanvang 2016 is gehuisvest bij MCC- Vlaanderen.


1