Home

IKM-audits tijdelijk opgeschort door Covid-19 !

IKM-audits tijdelijk opgeschort door Covid-19 !

Het FAVV heeft beslist dat ACS- audits mogen opgeschort worden tot nader order. Wanneer hierdoor ACS- certificaten zouden komen te vervallen, zal dat geen impact hebben op de berekening van de bonus op de heffing van het FAVV, indien het certificaat na de opheffing van de maatregelen verlengd wordt.

Wanneer het niet mogelijk is een verlengingsaudit uit te voeren voor het IKM-certificaat, zullen IKM-certificaten die vervallen vanaf 13 maart 2020 (fictief) verlengd worden. Hierbij wordt ook de vervaldatum aangepast, in eerste instantie naar 31 mei 2020. Gezien het nog niet duidelijk is hoe lang de overheidsmaatregelen ter inperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19 zullen duren, kan de vervaldatum opnieuw veranderd worden. In dat geval zal hierover opnieuw gecommuniceerd worden aan de betrokken partijen.

Zodra de maatregelen van overheidswege worden opgeheven en er weer audits mogelijk zijn, moeten alle betrokkenen weer zo snel mogelijk een hernieuwingsaudit inplannen.  De inspectie-instellingen zullen de melkveehouders waarbij een IKM-audit gepland stond, daarvoor telefonisch contacteren.   

We denken hiermee de markttoegang en de continuïteit van de leveringen van producten aan de afnemers te kunnen bestendigen, zonder al te veel administratieve rompslomp voor de betrokken melkveehouders, certificatie- en inspectie-instellingen.


1