Home

Benchmarkrapport antibioticagebruik helpt je op weg naar meer verantwoord gebruik

Het benchmarkrapport wordt jaarlijks verspreid onder alle melkveehouders en geeft inzicht in het antibioticagebruik op jouw individueel melkveebedrijf in vergelijking met dat van je collega melkveehouders. In de loop van juli 2023 organiseerden we enkele webinars om de waarde van dit rapport voor jouw bedrijf toe te lichten en uit te leggen hoe je er, samen met jouw dierenarts, mee aan de slag kunt om antibiotica op jouw bedrijf nog meer doordacht te kunnen inzetten. We verzamelden de tips en antwoorden op vragen die tijdens het webinar aan bod kwamen. Bovendien kan je hier de opname van dit webinar bekijken.
    
Update! Vanaf 10 augustus 2023 wordt de verplichte dataverzameling in Sanitel-Med uitgebreid naar alle runderen. Dit betekent dat de dierenarts vanaf dan verplicht is om de indicatie of aandoening te registreren waarvoor het antibioticum werd voorgeschreven, verschaft of toegediend en dit voor zowel melkvee als vleesvee.
Registreren in AB Register is voldoende omdat zij ervoor zorgen dat de registraties naar Sanitel-Med worden doorgestuurd. Meer informatie hierover lees je in de nieuwsbrief van AB Register hierover.

        
>> BEKIJK HIER HET WEBINAR BENCHMARKRAPPORT ANTIBIOTICAGEBRUIK
   

ANTWOORDEN OP VRAGEN TIJDENS HET WEBINAR

Is het verplicht om je registraties maandelijks te controleren?
Nee, dat is niet verplicht. Het wordt wel aangeraden zodat je eventuele fouten sneller kunt oppikken en melden aan je dierenarts.
   
Wat met mensen die geen computer/pc ter beschikking hebben: is er ook een papieren versie van het rapport beschikbaar voor hen?

Nee, er wordt geen papieren versie verstuurd.
   
Is AB Register LIGHT ook beschikbaar voor RUND?

De AB Register Light module maakt het mogelijk voor verschaffers om voor alle producenten te werken met slechts één databank, AB Register. Deze module is beschikbaar voor Vlaamse melkvee- en vleesveehouders maar niet voor veehouders die aangesloten zijn bij Belbeef vzw of IKM-Vlaanderen vzw. Meer informatie over de AB Register Light module kan je terugvinden in deze nieuwsbrief van AB Register.
   
Kan de dierenarts zelf ook vleesvee of melkvee ingeven als je een gemengd bedrijf hebt?

Ja, de dierenarts kan kiezen uit de volgende doeldieren voor rundvee:

  • 0-3 maanden melkvee
  • 3-8 maanden melkvee
  • 8-24 maanden melkvee
  • +24 maanden melkvee
  • 0-3 maanden vleesvee
  • 3-8 maanden vleesvee
  • 8-24 maanden vleesvee
  • +24 maanden vleesvee

    
Hoe geef je een volmacht voor dieraantallen?
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je een volmacht geeft voor inzage in de dieraantallen.
   
Klopt het dat er altijd 10% van de bedrijven in rood zal zitten, zo lang de actiewaarde niet vastgezet is?

Dat klopt inderdaad. Pas als de actie- en aandachtswaarden worden vastgezet, zullen meer of minder bedrijven in het rood zitten. Correct registreren is dus erg belangrijk om realistische waarden te kunnen vastzetten.
   
Wat als er nu een fout in de registraties zit? Moet ik deze nu nog rechtzetten?

Ja, we raden dit ten sterkste aan zodat het percentage fouten zo laag mogelijk wordt. Voor iedere diercategorie wordt een evolutiefiguur gemaakt, hierbij wordt rekening gehouden met de gecorrigeerde registraties. Zo kun je zelf zien hoe jouw ‘echt’ gebruik over de jaren evolueert.
   
Kun je ook tijdens het jaar zien hoe je er voor staat?

Neen, er is op dit moment helaas geen tool beschikbaar voor melkvee om het gebruik op gelijk welk moment te bekijken. Het rapport is een terugblik op het vorige jaar, maar we streven er naar het vroeger in het jaar aan de veehouders te kunnen bezorgen.

TIPS

Let op met producten die één maal gespoten worden maar meerdere dagen werken
We weten namelijk dat sommige producten tot zelfs 10 dagen meetellen, dus als die veel gebruikt worden zeker over meerdere dieren of in groep kan dat ervoor zorgen dat het gebruik in een diercategorie verhoogd is.
   
Let op met antibioticasprays

Die worden namelijk niet per kilogram dier maar per stuk dier geteld. En we weten uit ervaring dat die vrij zwaar kunnen uitvallen. De reden is dat hier vrij veel antibiotica geconcentreerd zitten in een paar milliliter waardoor je eigenlijk vrij veel gebruikt terwijl dat niet zo aanvoelt. Weet dat er ook alternatieve sprays bestaan. Vraag ernaar bij je dierenarts.
   
Let op met registreren onder een andere diercategorie

Achter een andere diercategorie kan namelijk een andere biomassa gekoppeld zijn, zodat die diercategorie ongewild in het rood komt.
   
Voorraden kunnen een vertekend beeld geven

Stel dat je op het eind van het jaar een grote hoeveelheid bestelt, dan kan het lijken dat je dat jaar heel veel gebruikt hebt terwijl die nieuwe hoeveelheid bestemd is voor het jaar nadien. Sowieso mag een voorraad maximum 2 maanden aanwezig zijn op het bedrijf onder bedrijfsbegeleiding van de dierenarts (zonder mag dat zelfs maar 3 weken). Laat daarom regelmatig registreren en beperk je voorraad.
   

Corrigeer foute registraties
Door regelmatig je registraties na te kijken, kunnen de fouten snel opgespoord en gecorrigeerd worden.

Extra tips van webinar-deelnemers

Wat zeker nakijken in de registraties?
Tip voor de veehouders tijdens de controle input: check zeker de aantallen bij producten die in grotere verpakkingen afgeleverd worden (bv. permacyl/mammyzine), en of de aflevereenheid overeenkomt met de geregistreerde eenheid.
Het is belangrijk dat we allemaal zo correct mogelijk de hoeveelheid antibiotica registeren zodat de “grenswaarden / alert-grens” gebaseerd worden op correcte data.
   
Wat betekent de BD100?

Een andere interpretatie van de BD100, die voor melkvee misschien wat meer “behapbaar” is: als je de BD100 vermenigvuldigt met 3,65 kom je op het aantal dagen per jaar dat elk dier (in die categorie) onder antibiotica heeft gestaan.
De BD100 is interessant om diersoorten onderling te vergelijken.