Home

Zyncke Lipkens is onze nieuwe relatiebeheerder zuivel en melkveehouderij

We zijn heel blij te kunnen melden dat Zyncke Lipkens onze nieuwe relatiebeheerder zuivel en melkveehouderij is. We wensen haar bij deze heel veel succes en plezier in haar nieuwe functie!

Zyncke behaalde haar diploma van dierenarts in 2014, waarna ze onmiddellijk een doctoraatsstudie aanvatte over de infectiedynamiek in de droogstand en selectief droogzetten van melkvee, met minimaal gebruik van antibiotica. Dit doctoraat rondde ze succesvol af in 2019. Vanuit haar passie voor een gezonde veehouderij, startte ze begin 2020 als data-analist bij AMCRA en droeg ze actief bij aan de rapportage over het antibioticagebruik op bedrijfsniveau.

In oktober 2021 kwam Zyncke in dienst bij DGZ-MCC-Vivee, waar ze haar passie verder invulling kon geven als dierenarts in het team GBO (Gezondheidszorg, Begeleiding en Ontwikkeling). Het voorbije jaar bracht Zyncke toegevoegde waarde in verschillende zuivel- en melkvee-gerelateerde projecten en bewees ze over de juiste competenties te beschikken om onze dienstverlening verder uit te bouwen en zo onze klanten en stakeholders duurzaam kwaliteit te bieden.

“Het is met heel veel goesting dat ik mijn schouders zet onder deze mooie, toekomstgerichte uitdaging in het belang van de zuivelsector en de melkveehouderij,” aldus Zyncke.

Aan doorzetting en vakkennis ontbreekt het haar alvast niet!
Wij zeggen haar al onze steun toe en wensen haar veel succes en plezier toe in haar nieuwe uitdaging!

Je kunt Zyncke contacteren via mail: zyncke.lipkens@mcc-vlaanderen.be of via telefoon: 078 15 47 10.


1