Home

Wijziging testen voor opsporen van remstoffen

Wijziging testen voor opsporen van remstoffen

Momenteel gebruiken de interprofessionele organismen (Comité du Lait en MCC) de Beta Star Combo voor de bevestiging van de aanwezigheid van antibiotica van de groep bèta-lactam (penicillines, cefalosporines, …) in de rauwe melk. De leverancier heeft de productie van die test echter stopgezet. Na de goedkeuring door het wetenschappelijke comité van FAVV op 20/09/2019 zullen de Comité du Lait en MCC vanaf de bemonstering van 1/10/2019 de Beta Star Combo vervangen door de “2IN1 BTCef”. De testen voor de bevestiging van de andere antibiotica (tetracyclines, sulfonamiden, aminoglycosiden en macroliden) worden eveneens vervangen door testen van dezelfde fabrikant. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot MCC.

Het vervangen van deze testen heeft geen invloed op de detectie-niveaus  van de antibiotica en op eventuele afhoudingen ten gevolge van aanwezigheid van remstoffen in de rauwe melk!

Melkveehouders moeten er zich wel bewust van zijn dat deze zogenaamde sneltesten slechts bepaalde groepen van antibiotica detecteren (bv. enkel penicillines, …). Het is dus belangrijk om zowel de bijsluiter van de test als van de gebruikte antibiotica te checken.


1