Home

In Vlaanderen is 7 % van de melkveebedrijven Mycoplasma bovis positief!

In Vlaanderen is 7 % van de melkveebedrijven Mycoplasma bovis positief!

Van een willekeurige selectie van 100 melkveebedrijven, verspreid over Vlaanderen, werd tankmelk eenmalig onderzocht in het kader van een Veepeiler project in samenwerking met DGZ-Vlaanderen en de Vakgroep Inwendige Ziekten van de Faculteit Diergeneeskunde. Bij zeven bedrijven kon de aanwezigheid van Mycoplasma bovis vastgesteld worden met PCR. In een vervolgonderzoek binnen het Veepeiler project worden ook vleesveebedrijven gescreend en worden enkele bedrijven gedetailleerd opgevolgd.

Mycoplasma bovis is een bacterie die bij volwassen dieren voornamelijk mastitisgevallen veroorzaakt, en in minder frequente gevallen gewrichts- en longontsteking. Heel typisch is het niet reageren op of snel hervallen na behandeling van mastitis, en het feit dat vaak meerdere kwartieren aangetast zijn. Bij jonge kalveren kan Mycoplasma-infectie aanleiding geven tot ademhalingsproblemen, gewrichtsontsteking, middenoorontstekingen,… De getroffen bedrijven kennen grote verliezen. Mycoplasma bovis komt steeds vaker voor in Vlaanderen; in 2009 werd de prevalentie op 1,5 % geschat (P. Passchyn, 2012). Door de specifieke samenstelling van de celwand van deze bacterie is ze ongevoelig voor gangbare antibiotica, en de epidemiologie zorgt ervoor dat op besmette bedrijven een aanpak op verschillende vlakken noodzakelijk is.

Bij verdenking van Mycoplasma bovis kan een melkmonster van het dier in kwestie onderzocht worden. Het screenen van tankmelk is eveneens nuttig. Vermeld steeds duidelijk op het aanvraagformulier dat Mycoplasma vermoed wordt! De bacterie is immers in de melk niet met de standaard bacteriologische cultuur te isoleren; PCR onderzoek is noodzakelijk. Hou bovendien rekening met intermitterende (dus niet constante) uitscheiding van de bacterie; een negatief onderzoeksresultaat moet dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Contacteer uw dierenarts of MCC-Vlaanderen bij verdenking of voor verdere vragen!


1