Home

Vlaamse melkveehouders produceerden samen meer dan 3 miljard melk in 2022

Met trots presenteren we ons jaarverslag 2022 dat voorgesteld werd tijdens de algemene vergadering op vrijdag 31 maart. Afscheidnemend voorzitter François Achten blikt terug op een bijzonder jaar.

2022 was absoluut een bijzonder jaar. Door de grote vraag naar melk, piekten de melkprijzen aan de producent. Bovendien werd er in Vlaanderen nog nooit zoveel melk geproduceerd als in 2022. Helaas blijven de omstandigheden waarin dit gebeurt uiterst onzeker, wat veel veehouders doet twijfelen of ze nog wel verder willen als melkveehouder. Ondanks dat ze dagelijks, 7 dagen per week, een topproduct produceren.

De analyses bij MCC bewijzen de topkwaliteit van de Vlaamse melk, weerspiegeld in de resultaten die u in het jaaroverzicht (zie link onderaan) kunt terugvinden. Diezelfde cijfers geven ook aan dat de Vlaamse melkproductie constant gemonitord wordt. Alle melk die van de hoeve vertrekt, wordt geanalyseerd op inhoud en kwaliteit. Dit zijn ook de criteria die mee de uitbetaling bepalen. Ze wordt ook altijd onderzocht naar mogelijke residuen. Het bestuur van MCC, die uit evenveel melkveehouders als vertegenwoordigers van de kopers bestaat, beheert de werking van de vzw en ziet erop toe dat de organisatie feilloos verloopt. Op deze manier kan tegen een correcte kostprijs een betrouwbare basis gelegd worden voor de uitbetaling van de melk.

2022 is ook het jaar waarin corona is teruggebracht tot een vervelend virus dat ons leven niet meer domineert. De oorlog in Oekraïne heeft wel een spiraal van prijsverhogingen in gang gezet. Een goed beheer van de organisatie heeft er voor gezorgd dat MCC 2022 goed is doorgekomen. De organisatie bleef financieel gezond, mede dankzij de gedreven medewerkers. De ploeg is aangevuld met enkele sterke profielen die de werking van MCC in de toekomst helpen verzekeren.

De melkveehouderij staat voor grote uitdagingen. Het verminderen van de emissies is noodzakelijk. Hierin slagen zal mee bepalen of er in de toekomst nog zoveel kwaliteitsvolle melk zal geproduceerd worden in Vlaanderen. Zowel de Vlaamse producent als consument mogen erop vertrouwen dat MCC hier met haar kennis kan en zal aan bijdragen, en dat ze een rol kan blijven spelen in de borging van het hele productieproces.

François Achten
Voorzitter bestuursorgaan

   

>> Klik hier voor het volledige jaarverslag 2022