Home

Vlaamse melkkwaliteit blijft hoge toppen scheren in 2018

Vlaamse melkkwaliteit blijft hoge toppen scheren in 2018

Het aantal actieve melkveehouders in Vlaanderen daalde met 3,2 % maar ze produceerden in 2018 wel 4,1 % meer melk. Dat de melk van hoge kwaliteit is, valt af te leiden uit het jaarverslag van 2018. Dit zijn de resultaten van onderzoek dat MCC voert in het kader van de bepaling van de kwaliteit en samenstelling van de melk die aan kopers geleverd wordt. De hoge bacteriologische kwaliteit weerspiegelt zich in een gemiddeld kiemgetal van amper 10.600 per ml en een gemiddeld coligetal van 10,8 per ml. Bovendien duidt het gemiddeld celgetal op een relatief gunstige situatie wat de uiergezondheid betreft. Door jarenlange intense controle op antibioticaresiduen in de melk werden nog in amper 0,025 % van de 611.088 melkleveringen residuen aangetoond. Dit speelt een belangrijkerol bij de kwaliteitsperceptie van de consument. Op maandbasis blijven meer dan 97 % van de melkveehouders aan de strengste kwaliteitsnormen voldoen (bedrijven zonder"strafpunten").

Voor meer informatie kunt u hier het beknopte jaarverslag van 2018 raadplegen. 


1