Home

Vervaldatums IKM-certificaten verlengd naar 31 augustus 2020

Vervaldatums IKM-certificaten verlengd naar 31 augustus 2020
Ter aanvulling bij onze communicatie op 20 maart en 29 april 2020, melden wij u dat MilkBE besloot alle IKM-certificaten met een oorspronkelijke vervaldatum tussen 20 maart 2020 en 30 augustus 2020 opnieuw) te verlengen tot 31augustus 2020. Toch willen wij de inspectie-instellingen nadrukkelijk vragen de verlengingsaudits zo snel mogelijk uit te voeren,en dat in volgorde van hun oorspronkelijke vervaldatum.
MilkBE begrijpt dat de inspectie-instellingen een verhoogde werklast hebben gezien de noodzakelijke toepassing van de preventieve veiligheidsmaatregelen en gezien er gedurende 6 weken geen audits konden worden uitgevoerd. Het moeten inhalen van de audits maakt dat er slechts ongeveer een derde van het jaar overblijft waarin er onaangekondigde audits kunnen worden ingepland. Daarom staat MilkBE toe het aantal voorziene onaangekondigde audits te verlagen met 66%.

1