Home

UPDATE Veepeilerproject “Predictie en preventie van longworminfecties bij grazend rundvee”

UPDATE Veepeilerproject “Predictie en preventie van longworminfecties bij grazend rundvee”

In het kader van het Veepeilerproject “Predictie en preventie van longworminfecties bij grazend rundvee” in samenwerking met Faculteit Diergeneeskunde – Universiteit Gent, MCC-Vlaanderen en DGZ Vlaanderen, willen wij u alvast bedanken om deel te nemen aan het onderzoek rond longwormen bij melkvee.
Het doel van deze studie is om uitbraken en productieverliezen door longworminfecties te voorspellen aan de hand van een combinatie van antistoffendata van tankmelk en meteorologische gegevens. De resultaten van het tankmelkonderzoek zullen eind 2017 door DGZ-Vlaanderen gerapporteerd worden aan zowel melkveehouder als aan de bedrijfsdierenarts.

Bij vragen en/of opmerkingen, kan u steeds Marieke Vanhecke contacteren.

Dierenarts Marieke Vanhecke
Assistant, PhD-candidate
Laboratorium Parasitologie
Faculteit Diergeneeskunde
Universiteit Gent
Salisburylaan 133
9820 Merelbeke

Tel: +32 9 331 30 52
E-Mail: marieke.vanhecke@UGent.be


1