Home

Uiergezondheid bij geiten

Uiergezondheid bij geiten

Vlaanderen telt ongeveer 35 professionele geitenmelkbedrijven. Deze melk wordt grotendeels opgehaald en verwerkt door een zuivelfabriek uit Halen. In Zuid-Europese landen is de productie van geitenmelk in verhouding tot koemelk veel groter.  Frankrijk bijvoorbeeld kent ruim 2700 geitenmelkbedrijven. Het aantal witte bloedcellen (celgetal) in geitenmelk is van nature veel hoger.  In een grootschalige Franse studie heeft men het verband tussen het celgetal en de melkinstallatie onderzocht.

Evolutie celgetal geitenmelk  

In grafiek 1 wordt het celgetalverloop van Franse geitenmelkbedrijven weergegeven. De afgelopen 20 jaar is het tankcelgetal bij geitenmelk bijna verdubbeld tot een gemiddelde van 1.978 cellen/ml. Een duidelijke oorzaak voor deze stijging is moeilijk te achterhalen. De stijgende kuddegrootte zou een mogelijke verklaring kunnen zijn maar zeker niet de enige. Een goed afgestelde melkinstallatie heeft zoals bekend, een belangrijke impact op de uiergezondheid. 

Grafiek 1: Celgetalverloop Franse geitenmelkbedrijven (bron= Alice Hubert - Institute de l'Elevage France)

Studie melkinstallatie – uiergezondheid

In een studie bij 2620 geitenmelkbedrijven heeft COFIT (French Interprofessional Comitee for milk production Technics Improvement) het Meet-en Adviesrapport van de melkinstallatie geïnventariseerd en de correlatie met uiergezondheid trachten in beeld te brengen. Dit waren de belangrijkste conclusies;

  • Melkinstallaties met een laagliggende melkleiding hebben een lager celgetal dan melkinstallaties een hoogliggende melkleiding.
  • Bedrijfsvacuüm hoger dan 42 kPa verhoogt het celgetal met 400.000 cellen/ml.
  • De ideale pulsatieverhouding ligt tussen 85 en 105 pulsaties/min. Waarden buiten deze optimale pulsatieverhouding doet het celgetal eveneens stijgen met 430.000 cellen/ml.
  • Melkinstallaties met jaarlijks onderhoud veroorzaken lager celgetal dan melkinstallaties met gebrekkig onderhoud. 

1