Home

Toekomstige samenwerking tussen IKM-Vlaanderen vzw en MCC!

Toekomstige samenwerking tussen IKM-Vlaanderen vzw en MCC!

De Raad van Bestuur van IKM-Vlaanderen  vzw heeft beslist een verregaande samenwerking aan te gaan met MCC-Vlaanderen  voor de toekomstige organisatie van het IKM-Kwaliteitssysteem.  Hierdoor zal het beheer van het IKM-lastenboek en de IKM-certificering van de melkveebedrijven nog efficiënter kunnen verlopen.  De samenwerking  kadert in de  sectorevoluties en draagt bij tot een versterking van het IKM-systeem.

Synergiën leiden tot kostenvermindering

De Raad van Bestuur heeft de opdracht gegeven om samen met MCC-Vlaanderen de synergiën tussen beide verenigingen maximaal te benutten door samenwerking in de toekomst.  Beide organisaties worden interprofessioneel bestuurd door melkveehouders en zuivelindustrie, waardoor een samenwerking voor de hand ligt.  Hun activiteiten op vlak van melkkwaliteit en kwaliteitsborging zijn aanvullend.  Door de samenwerking hebben de melkveehouders de garantie  dat de organisatie van de kwaliteitsborging nauwe voeling blijft houden met de praktijk  en bijgevolg zo gebruiksvriendelijk wordt gehouden.

Op termijn zullen heel wat extra kosten en administratie vermeden kunnen worden.  De komende jaren staat de melkveehouderij immers voor grote uitdagingen : door een steeds verder afnemend aantal melkveehouders  blijft kostenbeheersing een prioriteit.

De komende maanden zal een projectgroep een stappenplan uitwerken met bijhorende tijdslijn.  Na een overgangsperiode zal het IKM-secretariaat in Lier geïntegreerd worden in MCC.

Bron persbericht: IKM-Vlaanderen


1