Home

Tarieven MCC blijven in 2017 ongewijzigd

Tarieven MCC blijven in 2017 ongewijzigd

De tarieven voor alle MCC-activiteiten  ( o.a.  melkkwaliteitsbepaling, mastitisonderzoek, bedrijfsadvisering ) blijven voor 2017 ongewijzigd.

De korting van 2 € per maand, toegekend door de Vlaamse overheid voor 2015 en 2016, wordt zoals voorzien in 2017 afgeschaft.

De Raad van Bestuur van IKM Vlaanderen heeft op 16/12/16 beslist  om de jaarlijkse kost  voor het IKM-secretariaat aan te rekenen via de melkgeldafrekening voor januari 2017. Tot 2016 werd deze kost geregeld via de VLAM-bijdrage.

Het bedrag voor deze secretariaatskosten werd vastgelegd op 38 € per jaar


1