Home

Tankcelgetal in Vlaanderen evolueert gunstig

Tankcelgetal in Vlaanderen evolueert gunstig

Het tankcelgetal is in 2015 in Vlaanderen structureel gunstig geëvolueerd ten opzichte van de voorbije jaren. Opvallend is dat de traditionele stijging in de zomermaanden, in 2015 veel minder tot uiting kwam. Een mogelijke verklaring voor deze tendens is;

  • Einde quotum- tijdperk; Door dreigende superheffing werden probleemkoeien sneller afgevoerd op de Vlaamse melkveebedrijven om de melkproductie te reduceren.
  • Met een stijgende melkproductie (vanaf april 2015) daalt het celgetal door het verdunningseffect.
  • Het optimaliseren van het bedrijfsmanagement in kader van uiergezondheid.

Grafiek gemiddeld celgetal in Vlaanderen:


1