Home

Selectief droogzetten, het kàn!

Selectief droogzetten, het kàn!

“Selectief droogzetten” wordt in België met weinig enthousiasme onthaald door melkveehouders en dierenartsen, uit schrik voor een verminderde uiergezondheid in de volgende lactatie. Dat selectief droogzetten niet persé problemen veroorzaakt, bewijst een ADLO-project.

In de zoektocht naar verantwoord en verminderd antibioticumgebruik wordt in bepaalde landen, waaronder Nederland, de omschakeling gemaakt van “standaard droogzetten” naar “selectief droogzetten”. Hierbij worden antibiotica-houdende droogzetters voorbehouden voor dieren met een suboptimale uiergezondheid; dieren met een goede uiergezondheid worden drooggezet zonder antibiotica. Een koe met een gezonde uier heeft immers in theorie geen  “behandeling” nodig bij het droogzetten. Deze theorie werd getest in de praktijk door MCC-Vlaanderen in het ADLO-project “Verantwoord gebruik van antibiotica in de melkveehouderij door communicatie, opleiding en begeleiding”.

Vier melkveehouders werden begeleid bij het selectief droogzetten en bij het meer verantwoord inzetten van antibiotica bij uiergezondheidsproblemen. Door meer nadruk op preventie en regelmatige opvolging van de uiergezondheid kon, in samenspraak met de dierenarts, het totale antibioticumgebruik verminderd worden met 19,7 %. Het gebruik van kritische (“rode”) antibiotica verminderde zelfs met 53,3 %! Selectief droogzetten had geen negatieve gevolgen op de uiergezondheid in de volgende lactatie; koeien die zonder antibiotica werden drooggezet hadden niet vaker klinische uierontsteking noch een verhoogd celgetal in de volgende lactatie. Er werd gezocht naar een protocol dat zowel betrouwbaar als praktisch toepasbaar is, waaruit bleek dat een dier dat voldoet aan volgende criteria zonder antibiotica droog kan:

  • Afwezigheid van klinische mastitis in voorgaande lactatie, én
  • Melkproductie gedaald tot < 15 kg, én
  • Laatste 3 celgetalcontroles voor droogzetten < 150.000 (vaars) of < 100.000 cellen/ml (koe).

Dit geeft aan dat droogzetten zonder antibiotica kàn, zolang de juiste koeien geselecteerd worden én de omstandigheden in orde zijn! Het spreekt voor zich dat selectief droogzetten enkel toegepast kan worden op bedrijven met een goed (droogstands)management.

Alle informatie van het ADLO-project kan je in deze eindbrochure nalezen.


1