Home

Ook Vlaams-Brabant werkt aan uiergezondheid!

Ook Vlaams-Brabant werkt aan uiergezondheid!

In een project gefinancierd door de provincie Vlaams-Brabant werd vorig najaar de uiergezondheid van 1/5de van de Vlaams-Brabantse melkveebedrijven in kaart gebracht. Met behulp van Pathoproof PCR onderzoek op tankmelk werd inzicht verkregen over de aanwezigheid van mastitispathogenen op 57 bedrijven (zie figuur); op basis daarvan werden mogelijke manieren om de uiergezondheid te verbeteren blootgelegd.

Daarnaast kregen 11 melkveebedrijven in samenwerking met hun dierenarts de mogelijkheid om specifieke dieren met uiergezondheidsproblemen te bemonsteren. Op basis van de resultaten van dit bacteriologisch onderzoek werd door MCC een advies per koe geformuleerd.

Als afsluiter van het project werd in Bekkevoort en Gaasbeek een info-moment georganiseerd. De ontstane discussies na de voordracht gaven aan dat de besproken thema’s, namelijk de (soms moeilijke) behandeling van mastitis en (selectief) droogzetten, veel interesse wekken! 

 

Figuur: Prevalentie van mastitskiemenen op 57 geselecteerde melkveebedrijven met PCR-tankmelkonderzoek


1