Home

Nieuwe internationale referentienorm voor celgetal bevestigt kwaliteitsonderzoek bij MCC

Nieuwe internationale referentienorm voor celgetal bevestigt kwaliteitsonderzoek bij MCC

Sinds dit voorjaar is nieuw gecertificeerd referentiemateriaal voor celgetalmetingen beschikbaar op internationaal niveau waardoor de resultaten van verschillende laboratoria en landen beter vergelijkbaar wordt. MCC heeft direct de prestaties van alle meetapparatuur aan deze nieuwe referentie getoetst. De resultaten tonen aan dat er geen significante aanpassingen nodig zijn aan de kalibratieparameters. Dit bevestigt niet alleen de kwaliteit van de onderzoeken die MCC uitvoert maar evengoed die van de Vlaamse melk.

Het celgetal in melk is een veel gebruikte indicator om de uiergezondheid – en bij uitbreiding de diergezondheid - op te volgen. Deze relevante parameter wordt ook gebruikt in wetgeving om zo de levensmiddelenhygiëne te verbeteren. Dit zowel in het kader van de uitbetaling van de melk maar ook in het kader van bedrijfsmanagement en programma’s voor genetische verbetering.

In het voorjaar van 2021 heeft de Europese Commissie – Joint Research Center (EU JRC), in nauwe samenwerking met de Internationale Zuivelfederatie (IDF) en het Internationaal Comité voor dierregistratie (ICAR), een gecertificeerd referentiemateriaal voor celgetalmetingen ontwikkeld en geïntroduceerd. Steeds meer landen maken inmiddels gebruik van dit referentiemateriaal. Ook het Waals Centrum voor Agronomisch Onderzoek (CRA-W) en MCC namen actief deel aan dit onderzoek.

In tegenstelling tot een aantal andere landen waar de celgetalresultaten wél moeten bijgestuurd worden, is dit dus niet het geval in België: zowel bij MCC als bij als bij zijn Waalse zuster Comité du Lait bleken de onderzoeksresultaten betrouwbaar. Dit bevestigt ook dat MCC op een gestandaardiseerde en gecontroleerde manier werkt, dankzij de procedures die eerder werden ontwikkeld door de Belgische Wetenschappelijke Begeleiding en het Nationaal Referentielaboratorium voor melk en melkproducten.

MCC zal deze nieuwe referentienorm voor celgetalbepaling blijven gebruiken om zowel de zuivelindustrie als de melkveehouders betrouwbare resultaten te kunnen blijven rapporteren en hen zo permanent een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden.
 


1