Home

Nieuwe bestuurders voor Raad van Bestuur van MCC

Nieuwe bestuurders voor Raad van Bestuur van MCC

Op de Algemene Vergadering van MCC die plaats had op 23 maart 2018 werd de samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur bekrachtigd. De heer François Achten werd verkozen tot voorzitter. De heren Eddy Leloup en Christian Desmet werden verkozen als ondervoorzitters.

De Algemene Vergadering bevestigde de mandaten namens MCC van de heren François Achten en Tom Van Nespen in de Raad van Bestuur van de nieuw op te richten organisatie van DGZ en MCC.    

Samenstelling Raad van Bestuur:

Voor de producenten zijn de volgende bestuurders aangeduid:

 • François Achten (voorzitter)
 • Christian Desmet (ondervoorzitter)
 • Tom Van Nespen
 • Linda Dellaert
 • Marcel Heylen
 • Lut Vercruyce

Voor de kopers zijn de volgende bestuurders aangeduid:

 • Eddy Leloup (ondervoorzitter)
 • Isabel Voet
 • Stefaan Verschoren
 • Jos Borghans
 • Stefan Henuset
 • Koen Lowagie

1