Home

Nieuw benchmarkrapport antibioticagebruik is er!

Het nieuwe benchmarkrapport antibioticagebruik voor melkveehouders is beschikbaar! Dit rapport geeft inzicht in het gebruik van antibiotica op jouw individueel melkveebedrijf in vergelijking met dat van je collega melkveehouders over het volledige jaar 2022.

Sinds eind 2018 werd de deelname aan AB Register en een correcte registratie van de verschafte en gebruikte antibiotica opgenomen als twee vereisten binnen het IKM-lastenboek. Deze week stuurde AB Register het vierde benchmarkrapport antibioticagebruik aan 3536 melkveehouders die hiervoor hun volmacht (dierbezetting) hebben verleend op het portaal van AB Register.

Wat staat er in het benchmarkrapport?

Het benchmarkrapport drukt het antibioticagebruik uit aan de hand van het kengetal BD100. Dit getal is het aantal dagen op 100 dat de runderen worden behandeld met antibiotica. Per melkvee-diercategorie die aanwezig is op het beslag, wordt er een gemiddelde BD100 voor het jaar berekend. 
    
De gemiddelde BD100 van jouw bedrijf wordt weergegeven in een figuur, waarop aan de hand van kleuren (rood, oranje en groen) de benchmarking zichtbaar gemaakt wordt. Om het antibioticagebruik voor elke diercategorie te kunnen inschatten, wordt de BD100 van ieder bedrijf vergeleken met twee grenswaarden: de aandachtswaarde en de actiewaarde. Deze waarden worden bepaald op basis van de resultaten van álle IKM-,  QMK- en QFL-beslagen samen.

  • de actiewaarde is de BD100 waar 10% van de melkveebedrijven zich boven bevindt (grootgebruikers, rode zone).
  • de aandachtswaarde is de BD100 waar 50% van de melkveebedrijven zich onder bevindt (laaggebruikers, groene zone).
  • daartussen zitten de “aandachtsgebruikers” (gele zone).

 

     
     
     
Wat betekent het rapport voor mijn bedrijf? Meer uitleg in onze webinar

Het benchmarkrapport is belangrijk voor jou als melkveehouder om meer inzicht te krijgen in je antibioticagebruik. Maar hoe interpreteer je die benchmarking nu precies, wat betekent dit rapport voor jouw bedrijf en vooral: hoe kun je er verder mee aan de slag naar een meer verantwoord antibioticagebruik?

Zijn dit vragen die jij je ook stelt? Schrijf je dan zeker in voor een van de webinars die we in de loop van juli 2023 organiseren, waarop we je haarfijn uitleggen hoe je met jouw benchmarkrapport aan de slag kunt. In dit bericht krijg je meer info over hoe je je kunt inschrijven (webinar is kosteloos maar inschrijven is verplicht).