Home

Mis het rundveeseminarie op de Agridagen niet

De sectorwerkgroepen van de Agridagen hebben ook voor deze editie 3 interessante seminaries uitgewerkt: een voor pluimveehouders, een voor varkenshouders en een voor rundveehouders. Toegang tot het seminarie is gratis, de plaatsen zijn echter beperkt, dus schrijf je tijdig in.

Seminarie rundveehouderij: “Mag de koe nog loeien?”

Vrijdag 20 mei - 10.30 uur
De klimatologische en maatschappelijke uitdagingen voor de land- en tuinbouwsector worden steeds duidelijker, niet op zijn minst door het voorgestelde stikstofbeleid. Dat is voor de rundveehouderij niet anders. Toch zien heel wat partijen ook op langere termijn een plaats voor onze sector in Vlaanderen. Joris Relaes interpreteert, vanuit de wetenschap, de verschillende cijfers die te pas en te onpas over de sector aangehaald worden. Hij licht ook toe hoe de sector zich in de toekomst kan bestendigen.
Dat de melkveesector nauw verbonden is met de zuivelindustrie, hoeft weinig uitleg. Deze schakel is dan ook cruciaal voor elke melkveehouder. Renaat Debergh licht toe hoe BCZ kijkt naar de PAS-problematiek. Daarnaast staat de zuivelindustrie dicht bij de consument. Hoe gaat die om met de maatschappelijke trends?

Voor meer info: Uitnodiging seminarie rundvee Agridagen

Op de website van de Agridagen kun je inschrijven voor de verschillende seminaries, die doorgaan in de seminarietent.
Inkom voor de seminaries is inbegrepen in je ticket maar schrijf tijdig in, want de plaatsen zijn beperkt!