Home

Melkveehouders krijgen inzicht in antibioticagebruik dankzij benchmarkrapport

Melkveehouders krijgen inzicht in antibioticagebruik dankzij benchmarkrapport

Vanaf eind 2018 werd de verplichte registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen op melkveebedrijven opgenomen in het IKM-lastenboek. Eind mei 2021 stuurde AB-Register het tweede benchmarkrapport antibioticagebruik aan 3080 melkveehouders die hiervoor hun volmacht (dierbezetting) hebben verleend op het portaal van AB-Register. Dit rapport geeft een overzicht van het antibioticumgebruik op het bedrijf en is gebaseerd op de registraties van 2020 in AB-Register. Wat is het nut van dit rapport? 

Benchmarkrapport 

Het benchmarkrapport is in eerste instantie belangrijk voor jou als melkveehouder om meer inzicht te krijgen in je antibioticagebruik. We raden aan om de resultaten in het rapport te bestuderen, omdat er mogelijk foutjes geslopen zijn in de registraties (bv. toewijzing aan verkeerde diercategorie, …) en dus ook in het benchmarkrapport. Het voorbije jaar zijn er initiatieven genomen om deze zo veel mogelijk te beperken. Bespreek het rapport ook met jouw bedrijfsdierenarts, die er ook inzage in heeft. 

Het benchmarkrapport drukt het antibioticagebruik uit aan de hand van het kengetal BD100. Dit getal is het aantal dagen op 100 dat de runderen worden behandeld met antibiotica. Per melkvee-diercategorie die aanwezig is op het beslag, wordt er een gemiddelde BD100 voor het jaar 2020 berekend. 

De gemiddelde BD100 van jouw bedrijf wordt weergegeven in een figuur, waarop aan de hand van kleuren (rood, oranje, groen) de benchmarking zichtbaar gemaakt wordt. Om het antibioticagebruik voor elke diercategorie te kunnen inschatten, wordt de BD100 van ieder bedrijf vergeleken met twee grenswaarden, P50 (gemiddelde) en P90 (10% grootste verbruikers), die bepaald worden op basis van de resultaten van alle IKM-beslagen samen. In onderstaand figuur zie je een fictief voorbeeld van een benchmark.

 

 

Volmacht dieraantallen verlenen 

Om de benchmarkrapporten te kunnen opmaken, zijn de dieraantallen en verdeling over de diercategorieën van elk melkveebedrijf noodzakelijk. Ondertussen hebben 3080 melkveehouders hiervoor hun volmacht gegeven. Voor melkveehouders die dit nog niet gedaan hebben, is het aangewezen om dit alsnog te doen zodat ook zij in de nabije toekomst een rapport kunnen ontvangen. Dit kan door in te loggen op www.abregister.be. In de toekomst zal bij IKM-audits de opvolging van de AB-registratie in AB Register ook verder verscherpt worden. 

 

 

 

Heb je nog vragen? 
Neem dan contact op met: 

  • AB-register (tel. 02 552 81 19, e-mail: helpdesk@abregister.be) voor technische vragen zoals problemen met aanmelden, registraties of lotgegevens, verschaffers en volmachten. 

  • IKM-Vlaanderen (tel. 078 15 47 10, e-mail: info@mcc-vlaanderen.be) voor inhoudelijke vragen zoals verplichtingen lastenboek/wetgeving, controles en mogelijke sancties, aanpassingen van bedrijfsgegevens. 

 


1