Home

MCC en IKM bezegelen officieel de samenwerking

MCC en IKM bezegelen officieel de samenwerking

De Raad van Bestuur van IKM Vlaanderen heeft in haar vergadering van 23 juni 2015 beslist om het beheer en de certificering in Vlaanderen van de IKM-dossiers vanaf 1 januari 2016 toe te vertrouwen aan het Melkcontrolecentrum Vlaanderen ( MCC ).

Een ad hoc stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers uit beide organisaties, heeft de daaropvolgende maanden de praktische aspecten van de overdracht van deze activiteiten van VLAM naar MCC uitgewerkt en ervoor gezorgd dat deze operatie tijdig kan worden afgerond. De essentiële elementen          ( uitvoeringsmodaliteiten, budget en begroting, ICT en financiering ) van de onderhandelingen werden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst die tussen de beide vzw’s werd afgesloten en op 26 november 2015 door de respectievelijke voorzitters en ondervoorzitters werd ondertekend. Deze overeenkomst, die voor onbepaalde tijd wordt afgesloten,  gaat uit van het principe dat de vzw IKM blijft bestaan en de opdracht geeft aan MCC voor de uitvoering van het beheer en de certificering.  Het algemene beleid en de inhoud van het IKM-lastenboek blijft onder de nationale  bevoegdheid  van de Interprofessionele Werkgroep IKM-QFL-QMK.

Foto; Voorzitter IKM, mevr. Van der Meulen K. en voorzitter MCC, dhr. Achten F. ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.


1