Home

MCC en DGZ breiden de onderhandelingen voor een strategische samenwerking uit.

MCC en DGZ breiden de onderhandelingen voor een strategische samenwerking uit.

De raden van bestuur van Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) en Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) hebben besloten om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om al hun activiteiten op korte of middellange termijn onder één operationele aansturing te brengen.

MCC en DGZ hebben sinds 2008 een intensieve samenwerking op het vlak van analyses en  van transport van stalen van dierlijke oorsprong en allerlei materialen.

In januari 2012 besloten beide partners een onderzoek te starten naar mogelijkheden tot nauwere samenwerking  m.b.t.  logistiek, ICT en dienstverlening. Inmiddels zijn hiervan reeds een aantal punten geïmplementeerd.

Tegelijk blijkt dat ook op andere terreinen, nl.  algemene diensten  ( personeel, administratie, financiën ) én laboratorium een bijkomende synergie te realiseren valt. Deze conclusies samen met de talrijke gelijkenissen tussen beide organisaties, maar vooral de bedrijfsontwikkelingen en uitdagingen vanuit de markt, maken dat de beide raden van bestuur de opdracht gegeven hebben te onderzoeken of alle activiteiten in een éénduidig  aangestuurde werking kunnen plaatsvinden.

De randvoorwaarden inzake de gereglementeerde melkkwaliteitsbepaling, diergeneeskundige programma’s en dienstverlening  blijven daarbij – conform de federale en regionale wetgeving – uiteraard gegarandeerd.

De besturen benadrukken dat de dominante drijfveer en doelstelling van deze beslissing gericht zijn op een continue verbetering van de kwaliteit-prijsverhouding van de analyses en diensten die beide organisaties momenteel aanbieden en in de toekomst willen ontwikkelen.

Contactinformatie

De voorzitters van MCC en DGZ wensen dat nadere communicatie aangaande dit bericht uitsluitend zal plaatsvinden via Marcel Heylen, voorzitter van de stuurgroep MCC-DGZ. U kunt Marcel Heylen contacteren via email            ( marcel.heylen@dgz.be ) of telefonisch op het nummer 0485 28 55 06.


1