Home

Mastitis management … Ook hiervoor kan je bij MCC terecht

Door een beroep te doen op MCC voor je mastitis management kom je niet alleen te weten welke ziekteverwekkers de uierontsteking veroorzaken, maar het levert je bovendien inzichten over de behandelingsmogelijkheden en het herstel van de uiergezondheid. Niet alleen je dieren hebben hier baat bij, het komt ten goede van je hele bedrijf. We geven je graag een aantal tips die je bij een optimaal management van pas zullen komen.

Welke ziekteverwekker veroorzaakt de uierontsteking?

Het bacteriologisch onderzoek helpt je bij het vinden van het antwoord op deze vraag.
Monsters nemen voor een bacteriologisch onderzoek in het kader van mastitisproblematiek vraagt enige inspanning. Maar als je dit regelmatig doet, is het een absolute meerwaarde voor zowel de individuele koeien als voor jouw hele melkveebedrijf. Immers, bacteriologisch onderzoek levert inzichten in de prognose op herstel van de uiergezondheid. Daarnaast biedt een antibiogram dat aanvullend wordt aangelegd  bijkomend richting aan de behandelingsmogelijkheden.

Het is belangrijk voldoende aandacht te geven aan een correct uitgevoerde monstername. Dat lijkt misschien eenvoudig, maar contaminatie van melkmonsters komt nog geregeld voor. En dat leidt niet alleen tot zinloze analysekosten maar vooral ook tot frustratie bij de melkveehouder en de dierenarts en zelfs bij de laborant.

Daarom even een opfrissing …

Belang van melkmonster in je zoektocht naar de mastitisverwekker

De monstername begint met het reinigen van de spenen met een droge, bij voorkeur papieren doek per koe. De koe wordt voorgestraald waarna de speentop grondig wordt ontsmet. Begin bij de verste spenen en eindig bij de dichtste spenen: op die manier raak je de ontsmette spenen niet meer aan. Ook een goede handhygiëne is belangrijk. Als je meerdere kwartieren gaat bemonsteren, begin dan met de spenen die het dichtst bij jou staan. Melk eerst drie stralen weg. Houd het monsterflesje schuin en zorg dat het openstaande deksel eventuele vervuiling voorkomt. Voor het bacteriologisch onderzoek is het belangrijk dat de monstername zo steriel mogelijk gebeurt in de monsterflesjes die MCC speciaal daarvoor aanbiedt. De monsters dienen bij aankomst te MCC dezelfde kwaliteit te hebben als op het ogenblik van de bemonstering. Daarom is het belangrijk dat de monsters zo snel mogelijk gekoeld bewaard worden tot ze opgehaald worden. Ophaling door MCC-Vlaanderen gebeurt steeds onder gekoelde omstandigheden. Indien deze gekoelde opslag moeilijk haalbaar is, raden wij aan om de stalen in te vriezen. Hou er in dit geval wel rekening mee dat een analyse binnen de maand na het invriezen van de stalen aangeraden is.

Bacteriologisch onderzoek

Bacteriologisch onderzoek wordt bij voorkeur uitgevoerd op kwartiermonsters (subklinische of klinische mastitis). Je kunt bacteriologisch onderzoek omwille van verschillende redenen laten uitvoeren.  Het kan bijvoorbeeld helpen om de oorzaak van mastitis te identificeren, het kan een hulp zijn bij het instellen van de behandeling, het geeft inzicht in lactatie en droogzetten en het vormt een handige tool om de  toegepaste behandelingsstrategie te helpen beoordelen.
 
Hoewel er vandaag de dag veel methoden beschikbaar zijn om mastitisdiagnoses te stellen, blijft de klassieke bacteriologie waarbij melk geënt wordt op een of meerdere voedingsbodems de gouden standaard. De voedingsbodems worden geïncubeerd in een broedstoof en na 24 tot 48 uur wordt de microbiële groei visueel beoordeeld en worden de mastitisverwekkers geïdentificeerd.

Een juiste interpretatie van de resultaten van het bacteriologisch onderzoek is niet eenvoudig. Het is ook belangrijk dat de resultaten gelinkt worden aan het ziektebeeld en de koe-/bedrijfsinformatie. Bespreek daarom zeker de resultaten met je bedrijfsdierenarts.

Belang van melkmonster in je zoektocht naar de mastitisverwekker

Wanneer de mastitisverwekkers zijn geïdentificeerd op plaat, kan aanvullend een antibiogram aangelegd worden. Het regelmatig uitvoeren van bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepalingen vormt een belangrijk onderdeel van de evaluatie van mastitismanagement op het bedrijf en levert interessante informatie op voor het bijsturen van behandelingsstrategie.
Van volgende mastitisverwekkers wordt een gevoeligheidsbepaling uitgevoerd:

  • Gram-positieve bacteriën:
- Staphylcoccus aureus
- Streptococcus uberis – dysgalactiae – agalactiae – canis
  • Gram-negatieve bacteriën:
- Escherichia coli
- Klebsiella species
- Enterobacter species
- Serratia species
- Pseudomonas species
- Pasteurella species

Er wordt geen antibiogram aangelegd van minder belangrijke kiemen zoals niet-aureus Staphylococcus species. Ook van  van bepaalde pathogenen wordt geen antibiogram aangelegd omdat ze op geen enkele antibioticatherapie zullen reageren, namelijk gisten, schimmels en Prototheca. Bovendien houden we er ook rekening mee om de kostprijs van het onderzoek voor de veehouder binnen de perken te houden. Daarom wordt per dossier één antibiogram aangelegd per bacteriesoort.
Je dierenarts kan je zeker adviseren voor de individuele behandeling van een dier of als je  een bedrijfsbehandelplan en/of droogzettherapie wil opstellen.

Snelle resultaten met Pathoproof PCR

Met de Pathoproof PCR op tankmelk krijg je in één oogopslag inzicht in de uiergezondheid van je melkvee. Hierbij gaan we in een melkmonster op zoek naar het DNA van een bacterie. Omdat hiervoor geen kweek vereist is, kunnen we sneller tot een resultaat komen. Een bijkomend voordeel is de grotere gevoeligheid van deze methode waardoor er minder vals-negatieve resultaten zijn in vergelijking met de standaard cultuur. De techniek wordt bovendien ook niet beïnvloed door eventuele antibiotica aanwezig in het monster, of aanwezigheid van bewaarmiddel.

Deze snelle techniek kan onder meer volgende mastitisverwekkers opsporen in één test: Staph. aureus; Enterococcus spp; Corynebacterium bovis; E. coli; Strep. Dysgalactiae; Staph. spp; Strep. Agalactiae; Strep. Uberis; Serratia marcescens; Mycoplasma bovis; Mycoplasma spp; Gisten; Trueperella pyogenes; Prototeca.

Door dit onderzoek ieder kwartaal in te plannen hou je vinger aan de pols over welke mastitisverwekkers er op jouw bedrijf spelen én hoe dit evolueert binnen je bedrijf. Een absolute aanrader dus bij de optimalisatie van je mastitis management.