Home

Longwormproject: Gratis tankmelkonderzoek

Longwormproject: Gratis tankmelkonderzoek

In het kader van een onderzoeksproject van Faculteit Diergeneeskunde – Universiteit Gent, MCC-Vlaanderen, DGZ Vlaanderen en Merial, nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan een onderzoek rond longwormen bij melkvee.

Het doel van deze studie is om uitbraken en productieverliezen door longworminfecties te voorspellen aan de hand van een combinatie van antistoffendata van tankmelk en meteorologische gegevens.

Met uw toestemming zouden wij graag tweewekelijks een monster van uw tankmelk GRATIS onderzoeken op aanwezigheid van antistoffen tegen longworm en dit gedurende 2 weideseizoenen (april – oktober 2017 -2018). De tankmelkmonsters worden, in kader van dit onderzoek, uitsluitend gebruikt voor onderzoek naar longworm-antistoffen. Later in het seizoen zal u nog een korte enquête ontvangen van Universiteit Gent – Dierenarts Marieke  Vanhecke die polst naar uw bedrijfsvoering. Op het einde van het seizoen, ontvang u eveneens de resultaten van het tankmelkonderzoek.

Indien u wenst deel te nemen, gelieve u in te schrijven via volgende link tegen 14/05/2017.

Vriendelijk bedankt voor uw medewerking!

 

Contactgegevens Universiteit Gent – Fac. Diergeneeskunde:

Dierenarts Marieke Vanhecke
Laboratorium voor Parasitologie
Faculteit Diergeneeskunde
Universiteit Gent

Salisburylaan 133
B-9820 Merelbeke
Tel: 09 - 331 30 52
E-Mail: marieke.vanhecke@UGent.be


1