Home

PCR-analyse - Pathoproof

Hulp bij selectief droogzetten ?

 

Op bedrijven met een goede uiergezondheid en een lage infectiedruk (laag tankmelkcelgetal, weinig klinische mastitis en weinig hoogcelgetal-koeien) is het wellicht niet nodig om elke koe met een langwerkend antibioticumpreparaat droog te zetten; in het bijzonder niet de dieren die gedurende de volledige lactatie geen klinische mastitis hebben doorgemaakt en een aanvaardbaar celgetal hadden.

Om te beslissen voor welke koe een droogzetantibioticum noodzakelijk is en welke enkel bescherming nodig hebben door middel van een inwendige speenafsluiter, kan Pathoproof ingezet worden. Via een mengmonster van de 4 kwartieren kan met Pathoproof geanalyseerd worden of de uier werkelijk ‘gezond’ is, vrij van belangrijke mastitisverwekkers, en dus niet hoeft behandeld te worden. In de toekomst zal het mogelijk zijn om dit via MPR-monsters te doen, zodat extra monstername overbodig is.

In regel echter is het standaard droogzetten van alle koeien met langwerkende antibiotica een belangrijke maatregel in het kader van uiergezondheidsproblemen; enkel wanneer voldaan is aan strikte voorwaarden kan overwogen worden om selectief droog te zetten!