Home

Hoe evolueert de kwaliteit van de Vlaamse melk?

Het aantal actieve melkveehouders in Vlaanderen blijft dalen: in 2021 waren dat er nog 3.836. En ook al zijn ze met minder, de kwaliteit van de melk die deze Vlaamse melkveehouders produceren is uiterst hoog. Dat kun je zien in de resultaten van het melkonderzoek, meer bepaald van de samenstelling en de kwaliteit, van 2019 tot en met 2021 die je kan raadplegen in onderstaande grafieken. Zowel de melkveehouders als de zuivelsector mogen dan ook terecht fier zijn op deze resultaten.