Home

Herijking van R.M.O.- pompinstallaties door MCC

Herijking van R.M.O.- pompinstallaties door MCC

MCC is in 2014 gestart met het herijken van de R.M.O.-pompinstallaties. Na het bekomen van de noodzakelijke BELAC- accreditatie werden in de tweede helft van 2014 op vraag van 7 kopers reeds 79 R.M.O.-pompinstallaties aan een herhaling onderworpen. Met behulp van een ijkvat wordt in de procedure een bepaalde vastgelegde hoeveelheid melk opgezogen door de R.MO. De gemeten liters door de pompinstallatie moet een nauwkeurigheid van 0.5 % bereiken.

Na goedkeuring zal de pompinstallatie voorzien worden van een groen vignet (bevindt zich in de buurt van dataregistratiesysteem) en is voor maximaal één jaar geldig.


1