Home

Demoproject "antibioticagebruik"

Enquête droogstand van koeien

Naar schatting 70 % van het antibioticagebruik op een melkveebedrijf wordt ingezet in kader van van uiergezondheids(problemen). Een belangrijk aandeel hierin zijn de droogzetpreparaten die al dan niet preventief worden toegediend. Enkele omringende landen hebben reeds een verbod ingesteld om antibiotica-houdende droogzettubes te gebruiken bij gezonde dieren. Dat betekent dat het management en de huisvesting van de droogstaande koeien in optimale omstandigheden moet verlopen. Om na te gaan welke impact dergelijke maatgelen op onze Vlaamse bedrijven zou hebben, starte MCC-Vlaanderen in kader van het ADLO-project met een grootschalige bevraging met betrekking tot het droogzetten van koeien. In samenwerking met de Thomas More Hogeschool van Geel werd een digitale enquête opgesteld. Ruim 500 melkveehouders hebben deze enquête volledig ingevuld. De resulaten van de enquête kunt u hier nalezen:

- 10 belangrijke conclusies

- Samenvattend rapport

- Alle resultaten van de enquête