Home

Eerste benchmarkrapport antibiotica voor melkveehouders

Eerste benchmarkrapport antibiotica voor melkveehouders

Vanaf 2018 werd de verplichte registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen op melkveebedrijven opgenomen in het IKM-lastenboek. Volgende week stuurt AB-Register het eerste benchmarkrapport richting melkveehouders die hiervoor hun volmacht (dierbezetting) hebben verleend op het portaal van AB-Register. Het rapport, dat in totaal 2.250 bedrijven met elkaar vergelijkt, geeft een overzicht van het antibioticumgebruik op het bedrijf en is gebaseerd op de registraties in AB-Register voor het jaar 2019.

Het benchmarkrapport drukt het antibioticagebruik uit aan de hand van het kengetal BD100. Dit getal is het aantal dagen op 100 dat de runderen worden behandeld met antibiotica. Per melkvee-diercategorie die aanwezig is op het beslag, wordt er een gemiddelde BD100 voor het jaar 2019 berekend.

Figuur: fictief voorbeeld van de benchmark

Het gemiddelde BD100 van jouw bedrijf wordt weergegeven in een figuur (zie afbeelding), waarop aan de hand van kleuren de benchmarking zichtbaar gemaakt wordt. Om het antibioticagebruik voor elke diercategorie te kunnen inschatten, wordt de BD100 van ieder bedrijf vergeleken met twee grenswaarden, P50 en P90, die bepaald worden op basis van de resultaten van alle IKM-beslagen samen.

  • In de rode zone bevinden zich de beslagen die meer antibiotica gebruiken, dit is 10% van de beslagen. Zij zitten boven de grenswaarde van P90.
  • Het bedrijf in het fictieve voorbeeld (zie afbeelding) bevindt zich in de gele zone, dat is de zone waar zich de beslagen bevinden met een antibioticagebruik dat tussen de bovenste en de onderste grenswaarde zit.
  • In de groene zone bevinden zich de beslagen die minder antibiotica gebruiken, dit is 50% van de beslagen. Zij zittenen onder de grenswaarde van P50.

In de loop van dit jaar vroeg IKM-Vlaanderen de melkveehouders om via het producentenportaal van AB-Register hun volmacht te verlenen tot inzage van de dierbezettingsgegevens uit Sanitel. Enkel bedrijven die dit voor 15 mei 2020 in orde hebben gebracht, krijgen het benchmarkrapport. Producenten die nog geen volmacht hadden verleend vraagt IKM om dit alsnog in orde te brengen, zodat ook zij later dit jaar nog een benchmarkrapport kunnen ontvangen.

IKM raadt veehouders ten zeerste aan om de resultaten in dit benchmarkrapport met hun bedrijfsdierenarts te bespreken. Hij krijgt trouwens ook inzage in het rapport (indien volmacht in portaal AB-Register).

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

  • AB-register (tel. 02 552 81 19, e-mail: helpdesk@abregister.be) voor technische vragen zoals problemen met aanmelden, registraties of lotgegevens, verschaffers en volmachten.
  • IKM-Vlaanderen (tel. 078 15 47 10, e-mail: info@ikm.be) voor inhoudelijke vragen zoals verplichtingen lastenboek/wetgeving, controles en mogelijke sancties, aanpassingen van bedrijfsgegevens.

1