Home

Contact- en communicatiegegevens op MelkNet vanaf 1 april 2015

Contact- en communicatiegegevens op MelkNet vanaf 1 april 2015

Op woensdag 1 april 2015 wordt een nieuwe versie van MelkNet in gebruik genomen.  Melkveehouders zullen voortaan alle contact- en communicatiegegevens met MCC via MelkNet kunnen raadplegen en desgewenst aanpassen. Juiste en snelle communicatie is immers essentieel  voor het geval er zich melkkwaliteitsproblemen zouden voordoen.
Na  inloggen op MelkNet  via de gekende gebruikersnaam en geheime code, ziet u in de bovenbalk de nieuwe rubriek “Mijn gegevens” .  In de categorie “Bedrijfsgegevens” staan de coördinaten  van uw bedrijf  ingevuld zoals ze momenteel bij MCC gekend zijn.  Ontbrekende of foutieve gegevens kunnen door u aangevuld of gecorrigeerd worden. Een juist email adres is belangrijk voor MCC, bijv.  om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen  a.h.v.  de  tweemaandelijkse nieuwsbrief.

De categorie “Communicatie” wordt als volgt ingedeeld :

*  positief resultaat remstoffenproef ( onder en/of boven de norm ).

U kan als melkveehouder door MCC  op 4 verschillende manieren op de hoogte gehouden worden, nl. : SMS, email, fax en Melkfoon.  U kan eventueel opteren voor meerdere mogelijkheden maar hou er rekening mee dat SMS en email de snelste manier van communicatie vormen. Bij een bepaalde keuze hoort het GSM-, telefoon-, of faxnummer of het emailadres genoteerd te worden.
Het is sterk aanbevolen om in geval van een positieve remstoffentest dat uw bedrijfsdierenarts door MCC eveneens op de hoogte gebracht wordt. U dient hiervoor wel uw toestemming te verlenen en de gevraagde contactgegevens van uw dierenarts in te vullen.

* Ongunstige resultaten voor kiem- en celgetal en de vriespuntbepaling.

Bij overschrijding van deze kwaliteitsnormen zal u zoals gebruikelijk een verwittiging krijgen. De manier waarop kan uzelf kiezen en zal - als u dat wenst – via een andere kanaal gebeuren  dan dat voor resultaten van het remstoffenonderzoek.

* Andere monsters

U kan automatische rapportering  van informatieve onderzoeksresultaten op zelfgenomen melkmonsters ( zgn. ‘Andere monsters’ ) via email verkrijgen door uw keuze aan te vinken. Het rapport met resultaten zal meteen ook vergezeld zijn van het aanvraagformulier.

* MPR-resultaten

De MCC-bedrijfsadvisering maakt i.k.v. haar opdrachten intens gebruik van MPR-resultaten. Mits uw toestemming ( aanvinken ! ) kunnen MCC-medewerkers in i.k.v. een afgesproken begeleiding en enkel voor de duur ervan uw MPR-resultaten online raadplegen.

Na het invullen of corrigeren van gegevens bevestigt  u de wijzigingen door onderaan op “Aanvraag wijziging” te drukken. Hou er wel rekening mee dat de gegevens pas  worden aangepast na een interne controle bij MCC ! Het is dus mogelijk dat de door u aangeduide wijzigingen niet onmiddellijk zichtbaar of toegepast zullen worden.


1