Home

Administratie

Administratie

Op de dienst "Administratie" van MCC zijn vier personeelsleden actief en vormen een belangrijke schakel tussen het laboratorium en de rapportering van de analyseresultaten.

Alle beproevingsresultaten kunnen de kopers - melkveehouders online opvragen op de webtoepassing "MelkNet".Enkel op strikte aanvraag worden beproevingsrapporten per post verzonden.

Ongunstige kwaliteitsresultaten worden zo snel mogelijk aan de betrokken melkveehouder medegedeeld. In totaal worden er jaarlijks ca. 65.000 verwittigingen verstuurd; de meerderheid via telefoon (60 %), via fax of e-mail respectievelijk 20 en 20 %.
De voornaamste reden waarvoor met de producent contact genomen wordt is celgetal (57%) en het coligetal (27 %).

Dagdagelijks beantwoorden de medewerkers enkele tientallen vragen van melkveehouders, dierenartsen en andere betrokken personen. U kunt met vragen terecht tijdens de normale werkdagen tussen 8.30u en 16.30u op het telnr. 078/15 47 10 of per mail