Home

Aangepaste bijdrageregeling 2021 MCC – IKM

Aangepaste bijdrageregeling 2021 MCC – IKM

De Raad van Bestuur van MCC-Vlaanderen heeft in haar recente vergadering de tarieven voor de MCC-activiteiten vastgelegd. Deze tarieven en de tarieven voor de andere MCC-activiteiten (analysen, mastitisonderzoek, dienstverlening, …)  kunt u terugvinden op onze website onder de rubriek ‘TARIEVEN’ of via deze link.  

De gedetailleerde afrekening voor uw melkveebedrijf is terug te vinden op MelkNet onder de rubriek “Facturatie”.

De Raad van Bestuur van IKM-Vlaanderen heeft de jaarlijkse kost  voor het IKM-secretariaat vastgelegd op 50 euro per IKM-gecertificeerd melkveebedrijf. 

De jaarlijkse bijdrage voor AB-register vzw bedraagt opnieuw 5 euro.

Beide bedragen zullen worden gefactureerd in januari 2021 via de afrekening van de zuivelfabriek.

DE RAAD VAN BESTUUR EN MEDEWERKERS VAN MCC EN IKM WENSEN U EN UW FAMILIE EEN GELUKKIG EN GEZOND 2021.


1