Home

Aangepaste bijdrageregeling 2018 MCC - IKM

Aangepaste bijdrageregeling 2018 MCC - IKM

De Raad van Bestuur van MCC-Vlaanderen heeft beslist de bijdrageregeling voor de melkkwaliteitsbepaling  op te splitsen in een vast maandelijks bedrag van 15 euro per leveraar  en een variabel bedrag in functie van de uitgevoerde analysen. Deze tarieven en de tarieven voor de andere MCC-activiteiten (analysen op andere monsters, mastitisonderzoek, bedrijfsadvisering, …)  kan U terugvinden op onze website onder de rubriek ‘TARIEVEN’ of via deze link 

De gedetailleerde afrekening voor uw melkveebedrijf is terug te vinden op MelkNet onder de rubriek “Facturatie”.

De Raad van Bestuur van IKM-Vlaanderen heeft de jaarlijkse kost  voor het IKM-secretariaat vastgelegd op 43€ per IKM-gecertificeerd melkveebedrijf.  Dit bedrag zal worden gefactureerd in januari 2018 via de afrekening van de zuivelfabriek.

DE RAAD VAN BESTUUR EN MEDEWERKERS VAN MCC WENSEN U EN UW FAMILIE EEN GELUKKIG EN KWALITEITSVOL 2018.


1