Home

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van chloraten in melk.

Aandacht voor eventuele aanwezigheid van chloraten in melk.

Er wordt verwacht dat er binnenkort Europese normen voor chloraten in melk en zuivelproducten zullen worden ingesteld.
Chloraten kunnen aanwezig zijn als restant van gebruikte chloorhoudende reinigings- en ontsmettingsmiddelen die ingezet worden bij de reiniging van melkinstallatie en –koeltank.
In het kader van het monitoringprogramma “Monimilk”  zullen er voortaan ook steekproefsgewijze chloraat-bepalingen  gebeuren  op monsters hoevemelk en RMO-melk.  De aanwezigheid van chloraten houdt risico’s in voor de voedselveiligheid en maakt ook voorwerp uit van normen en criteria die gebruikt worden bij  de  afzet van zuivelproducten.
Om restanten van reinigings – en ontsmettingsmiddelen in de melk te vermijden, is het zeer belangrijk dat de reiniging van de melkinstallatie en de koeltank volgens voorschriften van de fabrikant verloopt. Belangrijk daarbij is een goede drainage van het reinigingswater tussen de verschillende reinigingscyclussen in (voorspoeling – hoofdreiniging – naspoeling).  Ook de (automatische) juiste dosering van het reinigingsproduct is van groot belang. De meeste fabrikanten adviseren een concentratie tussen 0,5 en 0,7 % van het totaal watervolume van de hoofdreiniging. Sommige melkveehouders voeren ook nog een voorspoeling uit met ontsmettingsmiddel juist voor het melken. Bij een goede reinigingsprocedure is dit echter totaal overbodig tot zelfs af te raden .Het risico is immers groot dat er met dergelijke praktijk ongewenste  contaminaties in de tankmelk ontstaan.
Deze thematiek is van dien aard dat er in sommige lidstaten reeds overgegaan wordt tot programma’s met minimaal tot geen gebruik meer van chloorhoudende reinigingsmiddelen. 

 


1