Home

10e editie "melkdiploma"

10e editie "melkdiploma"

Voor de 10e keer werd de gespecialiseerde cursus “melkdiploma” georganiseerd op de Thomas More school te Geel.  Op vrijdag 30 januari hebben 8 medewerkers van de organisatie Agrobedrijfshulp het diploma in ontvangst genomen. In de afgelopen 10 edities werden reeds een 90-tal medewerkers opgeleid.
In 2000 starten KVLT (TM school), MCC en Agrobedrijfshulp de cursus voor het eerst op en deze bestaat uit theorie – en praktijklessen waarbij alle facetten van melkwinning uitgebreid aan bod komen. Op vijf ‘stage-bedrijven’ leren de cursisten in groepjes van twee het melken met een vast protocol onder de knie te krijgen. De cursus duurt tien dagen en eindigt met een praktische en theoretische proef waarna een diploma wordt uitgereikt.

Een speciale dank gaat uit naar de 5 melkveebedrijven: Eddy Bens, Stijn Lietaer, Yvo Cayers, Dirk Govaerts en Patrick Van Olmen.

Foto; uitreiking diploma's op 30.01.2015


1